Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Idź zmieniać Unię

Fot. Nikada/iStockphoto

Inwestycje mają na celu unowocześnienie taboru na trasach europejskich. Komisja podkreśla, że dzięki obu projektom dojeżdżający do pracy oraz turyści będą podróżować w znacznie lepszych i bezpieczniejszych warunków. Ponadto skróci się czas podróży i poprawi obsługa. Chodzi o unowocześnienie połączeń priorytetowych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

- To są ważne inwestycje dla Polski i Europy. Poprawią one konkurencyjność naszych transeuropejskich linii kolejowych; będą też przyciągnąć więcej firm i gości, co przyczyni się do wzmocnienia gospodarki w Polsce - powiedział komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn, cytowany w komunikacie Komisji.

Jak dodał, oba projekty są również bardzo dobrym przykładem tego, jak inwestycje UE w ramach polityki regionalnej przyczyniają się do poprawy mobilności obywateli UE, zapewniając im przy tym bezpieczne i jednocześnie przyjazne dla środowiska warunki podróży.

Pierwszy projekt dotyczy zakupu przez spółkę Twoje Linie Kolejowe 20 pociągów, które będą mogły być używane na liniach transeuropejskich. Chodzi o połączenia: odcinek Poznań-Warszawa; odcinki Warszawa-Działdowo, Bydgoszcz-Gdynia, Zawiercie-Katowice i Idzikowice-Psary; linie Szczecin-Poznań i Psary-Kraków, które są również częścią transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

Unia Europejska wesprze te inwestycje kwotą 185,5 mln euro; całość będzie kosztowała 285,2 mln euro. Projekt wystartował w listopadzie 2013 r. i ma zostać sfinalizowany do końca 2015 roku.

W ramach drugiego projektu zostanie zmodernizowanych 150 wagonów pasażerskich oraz kupiony zostanie sprzęt do ich czyszczenia i utrzymania. Wagony będą jeździły na trasie z Przemyśla do Szczecina, przez Rzeszów, Kraków, Katowice, Opole, Wrocław i Poznań.

Unia Europejska, za pośrednictwem Funduszu Spójności, dofinansuje drugi etap tej inwestycji 65,2 mln euro; łączna wartość projektu to 100,3 mln euro. Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2013 r. i ma zostać zakończona we wrześniu 2015 roku.

Obie inwestycje są finansowane w ramach polskiego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach tego samego priorytetu Transport przyjazny środowisku. Nowe urządzenia będą obsługiwane przez PKP Intercity.

Teraz inwestycje będą realizowane szybciej?

Aby przyspieszyć przyszłe inwestycje kolejowe w naszym kraju, rząd planuje uprościć procedury w wydawaniu pozwoleń na budowę. Czas wydania takiego pozwolenia ma wynosić do 45 dni.

Jak wyjaśnił resort infrastruktury i rozwoju, projekt założeń noweli o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw ma pozwolić na szybszą realizację również tych inwestycji kolejowych, które są współfinansowane ze środków europejskich.

Projekt założeń zakłada m.in. skrócenie terminu wydania pozwolenia na budowę przy projektach kolejowych. Ten czas ma wynosić 45 dni od złożenia wniosku do wydania decyzji; dziś jest on zróżnicowany w zależności od charakteru inwestycji. Według resortu uproszczone mają zostać także procedury zawiadamiania o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Przyszła nowelizacja miałaby również wprowadzić m.in. możliwość nieodpłatnego zajęcia terenu wód płynących lub pasa drogowego na czas realizacji inwestycji kolejowych. Jeżeli jednak w trakcie prowadzenia prac powstałyby szkody, inwestor byłby zobowiązany do wypłaty odszkodowania.

Podobny cel - przyspieszenia inwestycji kolejowych - przyświeca noweli ustawy o transporcie kolejowym, która w zeszłym tygodniu trafiła do podpisu prezydenta. Nowela zakłada, że przy wydawaniu decyzji administracyjnych, na podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym, organy wydające te decyzje nie stosują przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to, że w niektórych przypadkach postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będą dla takich organów wiążące.

W uzasadnieniu noweli wskazano, że często brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub są one nieaktualne, co znacznie wydłuża proces wydawania decyzji dotyczących lokalizacji linii kolejowej. W dużych miastach może to doprowadzić do paraliżu niektórych inwestycji kolejowych.

Ułatwienia procedur dotyczących inwestycji kolejowych są ważne ze względu na nowy budżet UE. Jak przypominał w niedawnej rozmowie z PAP prezes PKP Polskie Linie Kolejowe Remigiusz Paszkiewicz spółka w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 chce wydać na budowę, remonty nowych szlaków, peronów i dworców ponad 50 mld zł. Dofinansowanie ze Wspólnoty miałoby wynieść ok. 40 mld zł.

W ciągu najbliższych sześciu latach PKP PLK będzie inwestowało przede wszystkim w infrastrukturę towarową. Remontowana będzie m.in. tzw. nadodrzanka, czyli jedna z kluczowych towarowych linii łączących Dolny Śląsk ze Szczecinem. Trasa ma dojść do portów w Szczecinie i Świnoujściu. Modernizowane mają być również linie kolejowe prowadzące do portów w Gdyni i Gdańsku. Chodzi m.in. o przedwojenną magistralę węglową, łączącą Górny Śląsk z Gdynią. Remontowana będzie także m.in. linia nr 1 łącząca Katowice z Warszawą. Aby odciążyć stolicę od ruchu towarowego, remontowana będzie też południowa linia towarowa.

Czytaj więcej w Money.pl
Money.pl
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl
Wiadomości
Wybory do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja najniższa w historii Wybory do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja najniższa w historii
Polska zanotowała trzeci najgorszy wynik spośród wszystkich krajów Wspólnoty.

Wskaźniki gospodarcze UE

You need to upgrade your Flash Player
Kalkulator walutowy
Kwota:
Przelicz z:
Przelicz na:
Data:
  • Parlament Europejski
  • Liczba europosłów z poszczególnych krajów